Tag Archives: مقاله

اعتصابات، پايان يك رژيم توتاليتر است! عباس ( بابك) رحمتى

اعتصابات، پايان يك رژيم توتاليتر است! عباس ( بابك) رحمتى جمهورى اسلامي روزبروز ضعيف تر ميشود و در حين ضعيف شدن مى خواهد خود را قوى نشان دهد. البته اين خصوصيات تمامى رژیم های ديكتاتور است، خصوصن، ديكتاتورهايي كه در حال سرنگونى اند! در چنين وضعيتى بهترين عمل اعتصابات بشكل …

Read More »

سهم من از نفت، مسیح راهدار

سهم من از نفت مسیح راهدار من از دیار آرش ام، از سرزمین رادمردان، از خاکی که اینک خشک و بی برکت شده، من از سرزمین گربه شکلی هستم که اینک بسان موشی ست که حسرت تکه پنیری را دارد! من از خاکی ثروتمند وغنی زاده شدم، روی آن راه …

Read More »

نقدی بر بیانیه “ایران آزاد برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم” عبدالستار دوشوکی

اختر نیوز، در پی انتشار بیانیه با امضا 29 کنشگر سیاسی مدنی با عنوان «ایران آزاد برای همه ایرانی ها می خواهیم» دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن نقدی بر این بیانیه را به تحریریه ما ارسال کردند که در زیر می بینید. ما ضمن حمایت و …

Read More »