شعر “با تو”، پور مزد کافی (۳۳)

پور مزد کافی (۳۳) 

“با تو”

سرشار سرور باش و برخیز
بشکن غم و شورشی در انگیز

آن قامت ظلمتش نگون کن
وان پیکر خوف غرق خون کن

برخیز، ستاره باش و بستیز
با هرچه شب است و هرچه شبدیز

شب می شکند، تو شب شکن باش
چون پرچم خونین وطن باش

با تندر و آذرخش و آتش
آتش بزن این شب مشوش

سرشار سرور باش و بر خوان
شعر سحر از نرمه ی باران

۱۳۶۲ ایران

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

دیری است نسروده ام ز باران، پورمزد کافی (منظر)

پورمزد کافی (منظر) دیری است نسروده ام ز باران که باران ترنم و سروده ی …

شعر نه به جمهوری اسلامی، فرهاد صادق زاده

اختر نیوز برای حمایت و خدمت به رشد و اشاعه ادب فارسی با نشر اشعار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.