حسن ماسالی

شکل گیری جنبش سوسیال دمکراسی نوین درایران، دکتر حسن ماسالی

شکل گیری جنبش سوسیال دمکراسی نوین درایران دکتر حسن ماسالی هم ا کنون بخش عظیمی از جمعیت ایران را زحمتکشان و تهیدستان تشکیل میدهندکه با مشکلات معیشتی، سطح نازل آموزشی و فرهنگ ارتجاعی دست بگریبان هستند. از طرف دیگر اقشار میانی جامعه نسبت بگذشته رشد بهتری پیدا کرده اند و …

Read More »

دکتر حسن ماسالی: تشکیل جبهه ائتلاف دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی

اخترنیوز، دکتر حسن ماسالی از مبارزین پیشکسوت ایرانی در پیامی ویدیویی از همه ی مردم و گروه ها و احزاب سیاسی خواست تا علیه رژیم فاشیستی اسلامی حاکم بر ایران در یک جبهه ائتلافی دمکراتیک مردمی متحد شوند. او همچنین از ضرورت تشکیل یک نیروی نظامی تدافعی با توجه به …

Read More »

پیمان برای اتحاد عمل مشترک، دکتر حسن ماسالی

 اتحاد عمل نیروهای ملی و دمکرات بمنظور گذار از بحران و نجات ایران   دکتر حسن ماسالی    هم میهنان و آزاداندیشان مبارز ایران : هم اکنون خطرات بزرگی استقلال کشور و سرنوشت مردم میهن ما را تهدید میکنند. از یک طرف نظام مرتجع، دین سالار و ضد ایرانی موجب اضمحلال …

Read More »

فرهنگ دمکراسی و تفاهم ملی، دکتر حسن ماسالی

اختر نیوز – دکتر حسن ماسالی از نادر مبارزان ایرانی ست که سابقه مبارزاتی بیش شصت سال دارد. او از نوجوانی وارد عرصه مبارزه شد و یکی از فعالین جنبش دانشجویی کنفدراسیون بود. در جریان انقلاب به ایران بازگشت و در اولین دور مجلس شورای ملی ایران از جانب مردم …

Read More »

نگرشی به آینده، دکتر حسن ماسالی 

اختر نیوز – دکتر حسن ماسالی اگر تنها مبارز ایرانی نباشد که سابقه مبارزاتی بیش شصت سال داشته باشد مطمئنا یکی از نادرترین هاست. او از نوجوانی وارد عرصه مبارزه شد و یکی از فعالین جنبش دانشجویی کنفدراسیون بود. در جریان انقلاب به ایران بازگشت و در اولین دور مجلس …

Read More »

ضرورت شکل گیری آلترناتیو دمکراتیک مردم درایران و نگرشی به آینده، دکتر حسن ماسالی

اختر نیوز – دکتر حسن ماسالی اگر تنها مبارز ایرانی نباشد که سابقه مبارزاتی بیش شصت سال داشته باشد مطمئنا یکی از نادرترین هاست. او از نوجوانی وارد عرصه مبارزه شد و یکی از فعالین جنبش دانشجویی کنفدراسیون بود. در جریان انقلاب به ایران بازگشت و در اولین دور مجلس …

Read More »

پیشنهادات یک مبارز پیشکسوت برای شکل گیری احزاب مدرن، دکتر حسن ماسالی

اخترنیوز، دکتر حسن ماسالی از نادر ایرانیانیست که نزدیک به 70 سال سابقه مبارزاتی دارد. او از نوجوانی به صفوف مبارزه پیوست و از طرفداران دکتر مصدق بود. دکتر ماسالی در سال 1338 ایران را به قصد ادامه تحصل بسوی آلمان ترک کرد. او همراه با گروهی از دانشجویان سازمان …

Read More »

آیا میتوانیم قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشیم؟

اعتراضات دی ماه 1398

آیا میتوانیم قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشیم؟ دکتر حسن ماسالی از زمان بقدرت رسیدن خمینی تاکنون،دههاهزارنفر شکنجه،اعدام و قتل عام شده اند. دهها هزارنفرهنوزدر زندانها بسرمی برندوتمام آزادیهای فردی واجتماعی پایمال شده اند. از خصایل برجسته این رژیم، جهالت، جنایت، وغارتگری است و بیش از نیمی از مردم …

Read More »

Offener Brief an demokratische Parteien نامه سرگشاده دکتر حسن ماسالی

آزاد اندیشی، ایراندوستی ، همبستگی ، برای رهائی ` hmassali@aol.com  P.O. Box 60735،   Potomac, MD 20859, USA     https://www.youtube.com/user/democracyiran      Offener Brief an demokratische Parteien, Parlamentsabgeordneten und an die  Regierungen der Welt Kopie: an internationale Menschenrechtsorganisationen 20/July/2020 Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie es wissen, regiert mehr as 40 …

Read More »